Prawo karne

Prawo karne jest zbiorem przepisów, który jasno definiuje czyny zabronione i podaje konsekwencje ich popełniania przez danego obywatela. Wobec tego prawa, wszyscy są równi. Prawo te można podzielić na kilka metod – w zależności od kryteriów przedmiotu, zasad zastosowania i wagi zabronionych czynów. Źródłem prawa karnego obowiązującego w Polsce są kodeksy, czyli inaczej ustawy. W polskim prawodawstwie karnym wyróżniamy: Kodeks Karny, Kodeks Karny Wykonawczy, a także Kodeks Postępowania Karnego. Jest tego wiele, jednak dla Adwokata Iwony Kropiwnickiej sprawy karne Ełk to codzienność.

Kompetencje Kancelarii względem spraw karnych

Adwokat Iwona Kropiwnicka zajmuje się profesjonalnym doradztwem prawnym i reprezentowaniem swoich Klientów podczas spraw sądowych. Szeroki zakres usług sprawił, że coraz więcej mieszkańców Ełku i okolic odwiedza jej Kancelarię z nadzieją, ostatecznie wychodząc z nawet najtrudniejszej sytuacji obronną ręką.

    Sprawy karne Ełk w szczególności dotyczą:
  • obrony w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami wszystkich instancji, na każdym etapie postępowania
  • reprezentowania osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
  • wydania wyroku łącznego
Podczas rozmów z Klientami, Kancelaria staje na wysokości zadania, dbając o atmosferę i przede wszystkim wykazując ogromną lojalność w stosunku do osoby zgłaszającej się z problemem. Wyznajemy zasadę, że „mowa jest srebrem, milczenie zaś – złotem”. Ponadto, obowiązuje nas etyka adwokacka oraz normy prawne dotyczące poufności. Klienci mają więc prawo po swojej stronie, co zdecydowanie wpływa na ich komfort. Adwokat Iwona Kropiwnicka jest osobą, której możesz zaufać – potwierdzają to między innymi liczne opinie na stronach internetowych i w wyszukiwarce. Rzetelna pomoc i indywidualne podejście jest tym, co wyróżnia Kancelarię Adwokacką w Ełku na tle reszty.

Każda sprawa sądowa ma szansę na powodzenie! Powierz ją w ręce doświadczonego adwokata!


Masz pytania?

Napisz do nas !