Prawo gospodarcze

Najczęstszą definicją jest fakt, że prawo gospodarcze zawiera w sobie zespół norm, które regulują status prawny wszystkich przedsiębiorców, a także stosunki prawne bezpośrednio związane z prowadzeniem przezeń działalności. Za podmiot prawa gospodarczego może zostać uznany każdy przedsiębiorca i osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, inaczej nazywana konsumentem. Wyróżnia się prawo gospodarcze publiczne i prywatne. Różnią się one między sobą obejmowanym zakresem. Prawo gospodarcze mieści w sobie wszystkie normy prawne, które dotyczą dopuszczalnych sposobów oddziaływania państwa na gospodarkę; reguluje ono ustrój gospodarczy i zasady jego funkcjonowania i obrony. Prywatne prawo gospodarcze reguluje zaś stosunki pomiędzy uczestnikami danej sprawy. W obu wariantach należy wspomnieć, że ich cechą jest równorzędność stron i autonomiczność.

Kompetencje Kancelarii względem windykacji i upadłości konsumenckiej

Adwokat Iwona Kropiwnicka specjalizuje się w windykacji należności – zajmuje się odzyskiwaniem długów. Oczywiście, istnieją różne firmy windykacyjne, jednak wyspecjalizowany prawnik posiada do dyspozycji znacznie więcej środków, aby skutecznie ściągnąć należność Klienta. Kancelaryjny prawnik nie tylko zajmuje się problemem, jakim jest windykacja Ełk. W jego kompetencjach jest również zajęcie się procesem windykacji sądowej dla firm. Wszystko to oferuje Kancelaria mieszcząca się w Ełku. Bardzo wysoki wskaźnik skuteczności przemawia tu na korzyść, potwierdzając jednocześnie kompetencje specjalistów. Indywidualne stawki, fachowe podejście i zrozumienie spotyka każdego Klienta przekraczającego próg Kancelarii.

    Kompetencje Kancelarii względem prawa gospodarczego obejmują:
  • windykację należności
  • umowę
  • opinię
  • analizę prawną
  • negocjacje
  • obsługę prawną
  • reprezentowanie przed sądami i instytucjami
Upadłość konsumencka Ełk również nie stanowi problemu dla ekspertów. Polega ona na oddłużeniu Klientów, którzy nie radzą sobie ze swoim zadłużeniem. Głównym celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zatrzymanie zadłużenia. Umożliwia to osobie niewypłacalnej wyjście z długów poprzez ugodową spłatę powinności. Adwokat Iwona Kropiwnicka zajmuje się sprawami wszystkich Klientów, nie oceniając ich po zadłużeniach – pomoc prawnicza jest dla każdego, kto tylko potrzebuje cennej porady i poprowadzenia do wyjścia z sytuacji.

Każda sprawa sądowa ma szansę na powodzenie! Powierz ją w ręce doświadczonego adwokata!


Masz pytania?

Napisz do nas !