Prawo cywilne

Prawo cywilne określane jest mianem jednej z najpopularniejszych gałęzi prawa. Zajmuje się ono normowaniem stosunków majątkowych i niemajątkowych na linii osoby fizyczne-podmioty prawa prywatnego. Współcześnie coraz więcej osób podejmuje się tego rodzaju sporów, szukając najlepszego adwokata. Odszkodowania Ełk to jedna z wielu spraw, jakie jest w stanie profesjonalnie rozwiązać Adwokat Iwona Kropiwnicka. Prawo cywilne obejmuje wiele części, wśród których doszukamy się m.in. prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i prawa na dobrach materialnych. Cechą charakterystyczną prawa cywilnego jest autonomiczność podmiotów prawnych, sprowadzająca się do braku przyporządkowania strony drugiej, a także brak udziału organu publicznego, które kształtuje pozycję stosunku prawnego.

Kompetencje Kancelarii względem spraw cywilnych

Walcząc o odszkodowania Ełk, często należy mieć rzetelne wsparcie, pomagające przede wszystkim w kwestiach bezpośrednio związanych z prawem cywilnym. Wyborem wielu osób w Ełku jest Adwokat Iwona Kropiwnicka, oferująca porady prawne dla mieszkańców miasta i jego okolic. Wiedza, której filarem są odbyte studia, aplikacja i prowadzenie własnej Kancelarii od wielu lat przyczynia się do odnoszenia sukcesów na drodze prawnej.

    Oprócz odszkodowania Ełk, Kancelaria zajmuje się sprawami zakresu prawa cywilnego. W szczególności czynnościami takimi jak:
  • reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą
  • ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy
  • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
  • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy wydanie
  • sprostowanie świadectwa pracy
Klient jest stale informowany o postępach zachodzących w sprawie, a także utrzymuje niezachwiany kontakt z prawnikiem. Kancelaria podchodzi do spraw profesjonalnie, zawsze będąc gotową na nowe wyzwania i pewne ewentualności, które mogą wystąpić na przestrzeni procesu. Adwokat Iwona Kropiwnicka jest osobą kompetentną i przede wszystkim lojalną wobec swoich Klientów. Każdy problem traktowany jest indywidualnie; proces ten obejmuje sporządzenie dokładnego planu i kilku wyjść, których efekt końcowy przekładał się będzie na korzyść Klienta, jakiego reprezentuje. Z każdej sytuacji jest wyjście – wystarczy posiadać odpowiedniego Adwokata! Tylko tyle (i aż tyle) wystarczy, żeby pojawił się cień nadziei, następnie zaś realne szanse na odniesienie zwycięstwa w danej sprawie.

Każda sprawa sądowa ma szansę na powodzenie! Powierz ją w ręce doświadczonego adwokata!


Masz pytania?

Napisz do nas !