Prawo administracyjne

    W szczególności :
  • Sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
  • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnym

Każda sprawa sądowa ma szansę na powodzenie! Powierz ją w ręce doświadczonego adwokata!


Masz pytania?

Napisz do nas !