Oferta Kancelarii w Ełku

Kancelaria Adwokacka Iwony Kropiwnickiej w Ełku oferuje usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych a także na rzecz podmiotów gospodarczych.
Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu:

I SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

W szczególności :
 • Rozwód, separacja, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty z dzieckiem, ustalenie ojcostwa itp
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie dotyczące wypadków komunikacyjnych
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, ochrona prawa własności i posiadania, zasiedzenie, ustanowienie służebności, eksmisję

II PRAWO KARNE

W szczególności:
 • Obrona w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami wszystkich instancji, na każdym etapie postepowania
 • Reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • Wydanie wyroku łącznego

III PRAWO KARNE WYKONAWCZE

W szczególności :
 • Zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • Dozór elektroniczny
 • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • Przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • Warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • Zawieszenie postępowania wykonawczego
 • Orzeczenie kary zastępczej
 • Rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności

IV PRAWO ADMINISTRACYJNE

W szczególności :
 • Sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
 • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnym

V PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W szczególności :
 • Reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą
 • ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy wydanie
 • sprostowanie świadectwa pracy

VI PRAWO GOSPODARCZE

W szczególności :
 • windykacja należności,umowy,opinie,analiza prawna, negocjacje , obsługa prawna, reprezentowanie przed sądami i instytucjami